printlogo


آمریکا به عراق اجازه داد ۵۰۰میلیون دلار از پول‌های ایران را آزاد کند


حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشور عراق اظهار کرد: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می‌کند، اما این به‌معنی دسترسی ایران به این پول‌ها نیست. وی افزود: در سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق، اجازه پرداخت 500 میلیون دلار از پول‌های ایران در بانک‌های عراقی داده شد.