printlogo


رشد ۱۰ درصدی تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن


​​​​​​​در ۹ ماهه سال جاری ۴۶۰ نفر در کشور به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۴۱۵ نفر بود، 10/8 درصد افزایش یافته است. به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، از کل تلفات مسمومیت با گاز ۳۴۲ نفر مرد و ۱۱۸ نفر زن بودند.