printlogo


شناسایی ۳۲ کانون بحرانی گرد و غبار در خراسان رضوی


مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: ۳۲ کانون بحرانی گرد و غبار در استان شناسایی که کانون‌های سرخس و خواف فوق بحرانی گزارش شده و اقدامات و تمهیداتی در راستای کنترل آن اندیشیده و اعتبار آن تعیین شده است.
مهدی اله‌پور در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به معضل آلودگی هوا اظهار کرد: با شروع فصل سرما و وارونگی هوا، در شهرهای دارای تراکم واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، وسایل نقلیه و وسایل ثابت بی‌شک چالش‌های آلودگی هوا هستند.
وی افزود: تعداد روزهای ناپاک در سال جاری در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته کاهش یافته؛ اما در روزهای ناپاک و ناسالم هم شدت آلودگی بیشتری داشتیم و در برخی روزها به واسطه پارامترهای خاص از جمله ذرات PM10، SO2 و Co میزان آلایندگی زیاد است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه گفت: افزایش PM10 نشان از افزایش طوفان‌های گرد و غباری در حوزه خراسان رضوی و همچنین کانون‌های حوزه‌ای استان است که باید مدیریت کانون‌های گرد و غبار، پیشگیری از فرسایش و راهکارهای کنترلی تدوین شود.
اله‌پور با اشاره به سفر رئیس جمهور به این استان ابراز کرد: 32 کانون بحرانی در استان وجود دارد که کانون‌های سرخس و خواف فوق بحرانی گزارش شده و با توجه به تأکید ریاست جمهوری در بازدید از این مناطق اقدامات و تمهیداتی در راستای کنترل آن اندیشیده و اعتبار آن تعیین شده است.
وی ادامه داد: از محل سایر بخش‌های مؤثر ایجاد این بحران و ستاد ملی گرد و غبار برنامه‌ریزی شده اما بی‌شک برنامه‌های کنترل گرد غبار بلند مدت است و برنامه‌های کوتاه مدت در بازسازی کانون‌ها تأثیرگذار نخواهد بود.