printlogo


«شمشیر قدس» در غلاف نخواهد رفت


اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: «شمشیر قدس» که مقاومت غزه آن را در مقابل اشغالگران از غلاف بیرون کشید، تا بیرون کردن آن‌ها از تمام سرزمین فلسطین در غلاف نخواهد رفت.
وی تأکید کرد: این رژیم با تمام تشکل‌هایش، افراطی و اشغالگر است و به همین دلیل باید تمام توهم‌های سازش و مذاکرات از بین برود زیرا این رژیم تنها زبان شمشیر و سلاح را می‌فهمد.