printlogo


صلاحیت خان رد شد


​​​​​​​کمیسیون انتخابات پاکستان روز گذشته اعلام کرد عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور واجد شرایط شرکت در هیچ انتخابات آینده یا داشتن هیچ سمت دولتی نیست. «عمران جوهر» وکیل نخست‌وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد: عمران خان به مدت پنج سال از نامزدی در هر سمت سیاسی منع شد. وی افزود: کمیسیون انتخابات اعلام کرده خان در اعمال فساد دست دارد ولی ما از این حکم نزد دادگاه عالی اسلام‌آباد شکایت خواهیم کرد.