printlogo


سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی خبر داد
کم‌فروشی ۵۴درصدی در صنایع غذایی!
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: بر اساس نتایج آزمون‌های اداره استاندارد از صنایع غذایی این استان، وزن ۵۴ درصد نمونه‌ها با میزان اعلام شده روی بسته همخوانی ندارد که نشان‌دهنده کم‌فروشی است.


سید محمد سجادی افزود: بر اساس آزمون‌هایی که  هفته جاری نتایج آن‌ها استخراج شده، وزن‌کشی از ۱۱۴ محصول از برندها و کارخانجات مختلف صنایع غذایی خراسان رضوی نشان داد وزن ۶۱محصول معادل ۵۴ درصد آن‌ها با آنچه اعلام شده انطباق ندارد.
وی گفت: از هر محصول به صورت اتفاقی ۵۰نمونه دریافت شده است. اگر از این تعداد، کم‌فروشی در بیش از سه نمونه به شکل محرز باشد و یا کم‌فروشی در یک نمونه ۱۰۰ درصد باشد و یا میانگین وزن ۵۰نمونه کمتر از میزان اعلامی باشد، کم‌فروشی در آن محصول اعلام می‌شود.
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: بدین منظور محصولات کارخانجات مختلف شامل برندهای معتبر و معروف و همچنین برندهای ناآشنا که نتایج کم‌فروشی در آن‌ها مشاهده شده، از سطح استان جمع‌آوری شده است.
به گزارش ایرنا، سجادی ادامه داد: متأسفانه در فصل بهار نیز همین آزمون انجام شده بود و نتایج، حکایت از تخلف در وزن مواد غذایی بسته‌بندی به شکل مشهودی داشته است.
 بر اساس نتایج طرح نظارت و کنترل بر بسته‌بندی کالاها در صنایع غذایی خراسان رضوی که در بهار ۱۴۰۱ انجام شد، کم‌فروشی در ۵۴ درصد از ۶۱ قلم کالای مورد آزمون ثبت شده بود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که باید دید متولی نظارت بر این ماجرا تا به امروز چند پرونده برای این دست صنایع تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.