printlogo


امیرشاطری در یادواره شهدای بشرویه:
دسیسه دشمنان با وحدت خنثی می‌شود
ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی گفت: شهیدان ما همه از خون خود گذشتند و زیر بار ظلم نرفتند تا یک وجب از این خاک به دست دشمن نیفتد.


امیر شاطری در یادواره شهدای بشرویه افزود: رزمندگان به ما درس آزادگی دادند و امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران به حرمت همین خون شهداست و دسیسه‌های دشمنان برای ناآرام کردن جامعه به لطف وحدت ایجاد شده در کشور مانند همیشه خنثی می‌شود.
فرمانده لشکر ۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران در خراسان جنوبی بیان کرد: ما نیز همچون همه سربازان این نظام، مدافع نظام و امنیت مردم هستیم و نخواهیم گذاشت لحظه‌ای در دل مردم احساس ناامنی ایجاد شود و در کنار مردم و ملت با اقتدارتر از گذشته ایستاده‌ایم.
وی در پایان گفت: یادواره شهدا یک تلنگر به همه ماست که بدانیم این نظام آسان بدست نیامده است.