printlogo


تشکیل کمیته پایش ساختمان‌های بلندمرتبه خراسان جنوبی
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های متعدد از جمله دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و آتش‌نشانی پیش‌بینی شده تا در مورد بازدید از ساختمان‌های بلندمرتبه اقدام کنند.


وحید داعی افزود: در این بازدیدها و پایش ساختمان‌ها درباره شناسایی نقاط ضعف اقدام می‌شود و سپس برای رفع آن‌ها وارد مرحله اجرا می‌شویم.
به گزارش ایرنا، وی گفت: پس از حادثه ریزش ساختمان متروپل که مشکلات فراوانی ایجاد کرد، کارگروه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه استان با دبیری اداره کل راه و شهرسازی و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تشکیل شد.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: شناسایی ساختمان‌های بلندمرتبه، بازدید از ساختمان‌ها به منظور احصای نقاط ضعف و سپس اقدام برای رفع نقاط ضعف در اجرا سه هدف اصلی این کارگروه است.
وی گفت: ساختمان‌های بلندمرتبه به منظور شناسایی در ضعف طراحی، اجرا، سامانه اطفای حریق، آسانسور و از این قبیل مسائل مورد پایش قرار می‌گیرند.
داعی افزود: بیش از سه آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنچه از ما خواسته شده این است که ساختمان‌ها دارای دو مشخصه یعنی زیربنای بالای 5هزارمترمربع یا ۶سقف بیشتر باشند.