printlogo


در چهل و سومین نشست علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بررسی شد
جهانی‌شدن اسلام در اندیشه امام خمینی(ره)
چهل و سومین کرسی علمی ترویجی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با موضوع «بررسی ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های جهانی شدن اسلام با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی(ره)» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سلطانیه برگزار شد.


به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام دکتر محمد سلطانیه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی به عنوان ارائه‌دهنده در چهل و سومین کرسی علمی ترویجی گفت: جهانی شدن یک فرایند طبیعی است که در مسیر تحول همه‌جانبه علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی پدید آمده است.
وی افزود: جهانی شدن به عنوان یک فرصت می‌تواند بهترین زمینه را برای معرفی و اشاعه فرهنگ اسلام ایجاد کند؛ البته مشروط به بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های آن که مهم‏ترینشان رشد آگاهی مردم و تبیین و نشر تعالیم اسلام توسط پیروان اسلام اصیل و ناب محمدی است.

کشف ظرفیت‌ها
حجت‌الاسلام دکتر سلطانیه گفت: کشف ظرفیت‏‌های دین اسلام برای جهانی شدن در عرصه تقابل فرهنگ‏‌ها امری راهبردی است تا بتوان با مدیریت، عرصه جهانی شدن را به این دین اختصاص داد. 
وی افزود: با توجه به اینکه حوزه فرهنگ، مهم‏ترین جزء جهانی شدن است با پیشبرد اهداف در این حوزه، ‌اقتصاد و سیاست و ‌اجتماع هم بر اساس آن گام برمی‏‌دارند. متولیان فرهنگی در عصر جهانی شدن باید مشخص کنند که می‏‌خواهند در نظام جهانی چه جایگاهی داشته باشند. برای پاسخ به این پرسش، شناخت دو امر مهم است؛ اول وضعیت دنیای کنونی و دوم ترسیم آینده جهان بر اساس دیدگاه خود.

نگاه قرآنی
در ادامه جلسه دکتر محمدرضا قائمی‌نیک، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز به عنوان استاد داور درباره مقاله ارائه‌دهنده بیان کرد: باید در نقد نداشتن بنای جهانشمول در نظریات جهانی شدن از ظرفیت فطرت بهره برد.
وی افزود: تحولات جهانی شدن فعلی باید در ذیل نگاه اسلامی و قرآنی بررسی شود. طرح این مسئله، این چالش اصلی را نشانه گرفته است و آن پرسش از چرایی جهانی شدن و فرهنگ غرب است و پرسش مهم‌تر آن است که اساساً چرا این فرهنگ باید جهانی شده باشد؟
قائمی‌نیک در پایان گفت: ظرفیت نظریه مهدویت و نگاه فلسفه تاریخ به مقوله جهانی شدن باید مورد تأکید قرار گیرد.
در بخش دیگر از این جلسه دکتر حسین مهربانی‌فر، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان استاد داور بیان کرد: باید در این بحث، چرایی پرداخت به نگاه امام خمینی(ره) را مورد بحث قرار دهیم و در پایان یک منظومه فکری را به شکل منسجم و ساختارمند عرضه کنیم.
وی افزود: پاره‌ای از مفاهیم، اشتراک لفظی دارند و یا مبهم‌اند، مثلاً گلوبالیزیشن اساساً چه نسبتی با جهانی شدن دارد و مقصود ما از معنای فرهنگ چیست؟
وی ادامه داد: باید به بررسی مؤلفه‌های جهانی شدن نیز نگاه عمیق‌تری داشته باشیم.
دکتر مهربانی‌فر در پایان گفت: باید روش پژوهش و حجم نمونه‌گیری پژوهش را مورد دقت قرار دهیم تا همه مؤلفه‌های جهانی شدن و تمایزات این مفاهیم به شکل دقیق احصا و مورد بررسی قرار گیرد بنابراین تحلیل محتوا به قطع می‌توانست راهگشاتر باشد.