printlogo


فقر تجهیزات در زیستگاه یوز ایرانی
معاون حیات وحش اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: آماری از تعداد یوزپلنگ ایرانی در بزرگ‌ترین پناهگاهش در نایبندان طبس وجود ندارد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مودی افزود: مهم‌ترین ابزار ثبت آمار توقف سریع‌ترین دونده دنیا در ایستگاه آمار و اعتبار یوزپلنگ در پناهگاهش، دوربین تله‌ای است که خراسان جنوبی به دلیل نبود اعتبار، تنها هفت دستگاه دوربین فورکا با ویژگی ارسال تصاویر به پاسگاه‌های محیط‌‌بانی دارد و این دوربین‌ها در تمام وسعت محیط زیست استان نصب است.
وی ادامه داد: از این تعداد دوربین، تنها دو دستگاه در پناهگاه یوزپلنگ ایرانی در شهرستان طبس نصب است که با توجه به وسعت 5/1 میلیون هکتاری این پناهگاه، احتمال مشاهده یوزپلنگ در این دوربین‌ها تقریباً صفر است.
وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ آماری از یوزپلنگ ایرانی در نایبندان طبس در دست نیست گفت: از ابتدای سال جاری محیط‌بانان دو مرتبه موفق به ردزنی و تشخیص رد یوز در پناهگاه حیات وحش نایبندان نزدیک رودخانه شند و تنگل حیدری شده‌اند که در رودخانه شند لاشه یک رأس کل وحشی شکار شده توسط یوز نیز در فروردین امسال مشاهده شده است.
آخرین آمار مربوط به یوزپلنگ ایرانی در منطقه نایبند، براساس برآورد کارشناسان و مشاهده رد پاها، سه قلاده و هر سه نر است. بر همین اساس تأمین دوربین‌های مورد نیاز این منطقه می‌تواند نقش بسزایی در حفظ این گونه ارزشمند وافزایش جمعیت آن‌ها داشته باشد.
محیط‌بانان و مردم بومی منطقه نیز پارسال ۶ مرتبه یوزپلنگ‌های پناهگاه نایبندان را مستقیم مشاهده کرده‌اند که نمی‌توان گفت این مشاهده‌ها مربوط به یک یوزپلنگ است یا چندین یوزپلنگ.
معاون حیات وحش اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی افزود: برای پایش گونه ارزشمند یوزپلنگ ایرانی که سریع‌ترین دونده دنیاست، دست کم ۵۰ دوربین باید در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس نصب شود که تأمین اعتبار خرید این دوربین‌ها از توان اعتبارات استانی خارج است و نیاز به اختصاص اعتبارات ملی و بین‌المللی دارد.