printlogo


مستندساز
میکائیل دیانی
در جدیدترین قسمت برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند پرونده هولناک قاتل سریالی پاکدشت در تلویزیون باز شد.

 مستند «بیجه» به کارگردانی میکائیل دیانی، روایتی از بزرگ‌ترین پرونده جنایی ۷۰ سال اخیر در ایران است. این مستند به بازخوانی پرونده قاتل سریالی کودکان در پاکدشت پرداخته که ۱۷ سال پیش جنایتی را رقم زد و منطقه‌ای از حاشیه شهر تهران را در صدر اخبار آن زمان قرار داد، جایی‌ که یک کارگر کوره‌پزخانه‌ به 22 کودک تجاوز کرد و آن‌ها را به قتل رساند. 
ماجرای قتل این کودکان، به‌ عنوان بزرگ‌ترین پرونده جنایی ۷۰ سال اخیر ایران شناخته شد و به ‌شدت عواطف عمومی را متأثر کرد. «میکائیل دیانی» مستندسازی که دغدغه‌های اجتماعی دارد به سراغ این پرونده رفته تا آن را بازخوانی کند. گفت‌وگوی ما با او را می‌خوانید.