printlogo


افتتاح قرارگاه «غدیر» ویژه توسعه منطقه سیستان
وزیر کشور گفت: قرارگاه «غدیر» ویژه توسعه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان مستقر شد و بازدیدها به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا کارها و پروژه‌ها در این منطقه با سرعت پیش رود.


احمد وحیدی اظهار کرد: قرارگاه «غدیر» ویژه توسعه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان مستقر شد و بازدیدها به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا کارها و پروژه‌ها در این منطقه با سرعت پیش رود.
وی خاطرنشان کرد: در این سفر مقرر شد بحث صادرات سوخت از این منطقه با قدرت پیگیری شود و در آینده بسیار نزدیک راه‌اندازی شده تا مردم سیستان از این تجارت بهره‌مند شوند و درآمد مناسبی داشته باشند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در زمینه مسئله آب مقرر شد دو دکل جدید حفاری چاه ژرف وارد منطقه سیستان شوند و چاه‌هایی که موجود است به سرعت برای انتقال آب و مصرف وارد مدار شوند و روزانه یک هزار مترمکعب آب را توزیع کنند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد آب‌هایی که اعلام شده بود از منطقه خارج می‌شود، مقرر شد با عکس‌برداری یک هزارم از منطقه مطالعات لازم راجع به نحوه استفاده از این منابع آبی که بسیار با اهمیت است، صورت گرفته و اقدامات لازم انجام شود.