printlogo


۳۰۶ فضای آموزشی جدید در خراسان رضوی در حال ساخت است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: ۳۰۶ فضای آموزشی جدید در استان برای میزبانی از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید در حال ساخت است که برخی از آن‌ها تا ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مراحل پایانی ساخت است.
ابوالقاسم بابایی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این تعداد طرح، حدود هزار و ۵۰۰ کلاس درس جدید به فضای آموزشی استان اضافه می‌شود و قرار است در کل کشور، ۱۱ هزار کلاس درس در قالب ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید به ظرفیت آموزشی افزوده شود که با این حساب بیش از ۱۵ درصد مدارس جدید کشور در خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسد.
وی ادامه داد: از مجموع این طرح‌ها ۴۴ مدرسه با ۲۳۷ کلاس درس در مشهد قرار دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی گفت: این طرح‌ها با مشارکت و همکاری مؤثر خیران مدرسه‌ساز در حال اجراست و بی‌شک می‌تواند در جبران کمبود فضای آموزشی استان مؤثر باشد.
بابایی تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی دانش‌آموزان خراسان رضوی 3/4 مترمربع و در کشور 2/5 مترمربع است حال آنکه سرانه مطلوب و استاندارد برای این شاخص 8مترمربع است.