printlogo


رادوشویچ ایران را ترک کرد

دروازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بان کروات تیم پرسپولیس که دو روز پیش ۵۰ هزار یورو دریافت کرده بود، روز گذشته ایران را ترک کرد و احتمالاً برنگردد. نکته مهم اینکه رادوشویچ به خاطر عدم دریافت مطالبات این فصل خود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به صورت قانونی از پرسپولیس جدا شود و برای دریافت دستمزد امسال و سال آینده به فیفا شکایت کند.