printlogo


شماره پیامک: 30004567
صدای مردم

9390000205: پاداش پایان خدمت ۹۹ فرهنگیان تهران پرداخت شد، اما از استان خراسان خبری نیست! چرا؟ 

9360000158:  از آستان ‌قدس تقاضا می‌شود دوباره زراعت و باغبانی را در اراضی شرق مشهد احیا کند تا هم ریه شهر باشند وهم جوانان بیکار جذب آن بشوند. ضمن اینکه سبب ارزان شدن میوه و صیفی‌جات در مشهد می‌شود. 

9360000615: از وقتی آقای رئیسی انتخاب شده هر روز یک عده چه منطقی و چه غیر منطقی در گوشه و کنار کشور در حال اعتراض‌اند و سوژه برای شبکه‌های امپریالیستی به وجود می‌آورند که باید بدان مشکوک شد. چون دولت تازه کار مقصر این‌همه مشکلات نیست! 

9300000425: متأسفانه ‌ده‌ها وعده و وعید در مورد اتوبوس‌های درون شهری گلبهار با فاصله زمانی یک‌ساعت به یک‌ساعت داده شده. مگه ما گلبهاری‌ها آدم نیستیم. روز جمعه هوای سرد نه ماشینی نه تاکسی، برادر خانمم ناخوش احوال بود... همه‌اش حرف حرف حرف و وعده‌های سر خرمن.