printlogo


عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین
نورس حمید

نبرد 11 روزه نیروهای مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس یکی از اتفاقاتی است که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حرکت مقاومت برای بازپسگیری حقوق خود از صهیونیست‌ها باشد.در این نبرد 11 روزه آن چیزی که نظر همگان را جلب کرد، مسئله رشد عملیاتی نیروهای مقاومت درعرصه موشکی بود و حتی پیش از آن دستیابی نیروهای مقاومت به آرایش‌های قوی برای نبردهای نامنظم که در نوع خود خاص بودند. رژیم صهیونیستی پس از این نبرد رفتار خود را قدری تعدیل کرد، تاجایی که برخی از سران آن‌ها از این شکست به‌شدت اعلام نارضایتی کردند. برای بررسی اوضاع امروز فلسطین و مردم این سرزمین به سراغ نورس حمید نماینده دانشجویان فلسطینی مقیم ایران در مشهد مقدس رفتیم و به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی هستیم که تنها یک فلسطینی می‌تواند به آن‌ها پاسخ بدهد. نورس حمید دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه فردوسی و عضو جنبش مقاومت فلسطین است.