printlogo


قضاوت فغانی در جام کشورهای عربی

علیرضا فغانی دیدار تونس و موریتانی در رقابت‌های جام کشورهای عربی را قضاوت کرد. علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران که برای قضاوت در مسابقات کشورهای عربی عازم قطر شده است، بازی تیم های تونس و موریتانی را دیروز سوت زد. این مسابقه در چارچوب مسابقات گروه B این رقابت‌ها برگزار شد. محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی کمک های فغانی در این دیدار بودند.