انتخاب ایران به‌عنوان مرکز شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی در سال1387 

انتخاب ایران به‌عنوان مرکز شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی در سال1387 


پانزدهم فروردین1387 ایران به‌عنوان مرکز شبکه فناوری نانو در میان کشورهای اسلامی انتخاب شد. در این تاریخ، اعضای مجمع عمومی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام‌آباد، این تصمیم را گرفتند. دلیل این انتخاب نیز رشد بسیار سریع ایران در طول یک‌دهه در عرصه فناوری نانو بوده؛ به‌طوری که در این فاصله از رتبه ششم در میان کشورهای اسلامی به رتبه نخست رسیده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه