جدول 8888

جدول 8888

افقی
 1. عضو مجلس سنا – شیمیدان و زیست‌شناس فرانسوی کاشف داروی بیماری هاری 2. دعای دست نماز - گل مظهر شهادت 3. بنیان – صحنه نمایش – نوشته – مخفف کاه و کوه – بیماری مسری دستگاه تنفسی 4. مهار شتر – بیماری التهاب سینوس‌ها - دارو 5. پاره آتش – خواب آشفته – بیماری اشراف 6. خدای درویش – عزیز عرب – بخت و اقبال – از مبطلات روزه – حرف و ضمیر انگلیسی 7. جمع‌شدن خون در قسمتی از بدن – مجلس قانون‌گذاری روسیه 8. روشن‌کننده خودرو - آونگ 9. موضوع و مسئله- باج و خراج
 10. زائوترسان خیالی – تکیه‌دادن – از خواب‌افزارها – نفس خسته – پیشوند استمرار 11. نویسنده – شهری در استان همدان - متفق 12. ماه پرتابی – مرد دارای همسر وفرزند و نانخور زیاد - نصف 13. راه کوتاه – از گرفتنی‌ها – حرف نوروزی – سرمای شدید - بیماری 14. چراغ – اهل کاشان 15. از انواع کالباس مرغوب – میمون انسان‌نما

عمودی
 1. ابزاری باسابقه برای شخم‌زدن زمین – از موجودات ذره‌بینی که بعضی گونه‌هایش برای انسان مضرهستند 2. از ماهیان خوردنی جنوبی با گوشتی قرمزرنگ - قشر 3. زدنی بهانه‌گیر – حیوان باوفا – بیماری تنگی نفس – مرطوب – پسوند شباهت 4. خوگرفتن – خواستار آسودگی - گرداگرد اماکن مقدس 5. کشور بن‌علی معدوم – دردمند – پرنده ملقب به سلطان آسمان 6. پوستین – عدد نخست – نزدیکی – نت استمرار – برادر گندم 7. ناسازگاری – از زیراندازها 8. بزرگراه – رنگ فلزی خودرو 9. فرودآمدن – سالن پذیرایی از میهمانان ویژه در فرودگاه 10. خاندان – قلب قرآن – عقاب سیاه – نشان مفعول بی‌واسطه – کجاست؟ 11. بی‌صدا – شهر مدفن مولانا – برنج‌فروش 12. ابزار صید – برنجی که دوسوم دانه‌های آن شکسته است- راه‌رفتن 13. صوت شگفتی – مردن از غصه – ماه هشتم میلادی – سه‌کیلوگرم – پول سامورایی 14. اهل سوریه - طولانی 15. برگه‌دان دانشجو – شهری در شهرستان سیاهکل استان گیلان
​​​​​​​

برچسب ها :
ارسال دیدگاه