اصالت خانوادگی و انقلابی و ریشه‌داربودن خیلی مهم است

اصالت خانوادگی و انقلابی و ریشه‌داربودن خیلی مهم است


اصالت خانوادگی و انقلابی و ریشه‌داربودن خیلی مهم است. بسیاری از آفات، صدمات و آسیب‌ها به انقلاب‌اسلامی از ناحیه افرادی بود که ریشه‌های اصیل خانوادگی نداشتند و در مناصبی که یک‌هزارمش هم برایشان زیاد بود، قرار گرفتند و آسیب زدند و هنوز هم آسیب‌هایشان ادامه دارد. از همین رو این اصالت، شخصیت و شرافت به این دو بزرگوار خیلی کمک می‌کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه