إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس 

إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس 


لقمان به فرزند خود فرمود: در برابر حق، خاضع باش تا خردمندترين مردم باشى.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه