خدمت به مردم سبب نورانی شدن آخرت می‌شود

خدمت به مردم سبب نورانی شدن آخرت می‌شود


هر لحظه از لحظات عمر انسان، مصداق آجری از بنای شخصیت آدمی است، حال امکان دارد این آجر پاک، پاکیزه، معطر و نورانی و یا رنج‌آور، آزاردهنده و سوزناک باشد؛ بنابراین عمر را در اختیار انسان گذاشتند تا شخصیت خود را از آجرهای پاک و طاهر بسازد.
همه کوشش یک انسان مؤمن که به امامت اعتقاد دارد، آن است که سرنوشت آینده و آجرهای ساختمان شخصیتی خود را از بهترین‌ها بسازد و عمر خود را حتی به صورت عادی نگذراند.
انسان به هر میزان در عالم دنیا طاعت خدا را بجا آورد و به نفع مردم تلاش کند به همان مقدار شخصیتش نورانی می‌شود. اگر کسی در دنیا برای خود و مردم زحمت بکشد، نتیجه آن را در آخرت خواهد دید. آدمی باید از خداوند تمنا کند، بنای شخصیت خود را تنها با آجرهای پاک پی‌ریزی کند تا در قیامت شادی ابدی نصیبش شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه