جدول 8880

جدول 8880

افقی
1. مهاجم تیم فوتبال مس رفسنجان که در فصل بیستم لیگ برتر موفق به کسب عنوان آقای‌گلی برای تیم سپاهان شد 2. ناتو- ترمز کشتی – محصول صابون 3. قبل از خورد – همیشگی – کارگاه حدادی 4. هوش و ذکاوت – دریا – مادر باران - سرزمین 5. ملایمت در رفتار – کلام - مجال 6. پله اتوبوس – فاصله زمانی – مخفف شاه – صفحه الکترونیکی 7. قوم ترک‌تبار ساکن آسیای میانه - سروصدای جمعیت  - پس ندادنی خسیس 8. ماده ضدعفونی که به طور گسترده در پانسمان به‌کار می‌رود – زینت‌داده‌شده 9. آب ناشنوا – عازم‌شده – پدرمرده 10. ظرف قهرمانی – قلب قرآن – عروس آسمان شب - بلندمرتبه 11. برج کبوتر – چهارچوب عکس - مذاهب 12. خانقاه – تنبل جالیزی – مساوی – لباس جنگ 13. مخترع گرامافون – اطلاع‌رسانی – موی مجعد 14. راه میان‌بر – دردها – تصور 15. هر که نان ... / منت از حاتم طایی نکشد

عمودی
 1. از لهجه‌های اصیل و قدیمی و زنده خراسانی – باری است که به منزل نمی‌رسد – همسر حضرت ابراهیم(ع) 2. ستون خیمه – دعای مستجاب‌شده 3. لحظه – دوستی - فتوت 4. عدل و قسط – وسایل -  هم‌صحبت 5. گل مظهر عاشقی – چاشنی‌های گیاهی غذاها- علاقه شدید به چیزی 6. سوخت موشک - معیار - جنگل 7. قسمت بیرونی سقف – آب‌بند – حرف تکراری – بچه‌ می‌کشد – خمیر بتونه 8. سلول – هم‌صدا 9. نگاه خیره – ریشه – من+شما – مایه حیات – برادر پدر 10. کمربند ترسایان – پول پرداختی ماهانه – انجام کاری بدون دقت 11. مطلع – جنگ‌افزارها – هم در آرایشگاه و هم در میدان جنگ هست 12. وحشی – شاعر یونانی سراینده «تبارنامه خدایان» - حشره آفت گندم 13. قوم شمالی ساکن گیلان – تفاوت‌داشتن – خدای درویش 14. روشی برای براق‌شدن مو – کرمینه حشرات 15. دوغ سنتی کوه‌های قفقاز – مایه آهنگ – خدمتکاری که در خانه ارباب به‌دنیا آمده باشد

برچسب ها :
ارسال دیدگاه