کشف 110 دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد

کشف 110 دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد


سرتیپ دوم مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از دستگیری قاچاقچی
۱۱۰ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه