مشاهده چهاردهمین پلنگ استان

مشاهده چهاردهمین پلنگ استان


مهدی اله‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با جای‌گذاری مناسب دوربین تله‌ای در پارک ملی تندوره در شهرستان درگز، چهاردهمین مشاهده پلنگ در استان انجام شد و تصاویری از خانواده جدید پلنگ ایرانی شامل مادر و توله‌اش به ثبت رسید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه