بودجه بیابان‌زدایی کافی نیست

بودجه بیابان‌زدایی کافی نیست


​​​​​​​معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: کل سطح استان 2/11 میلیون هکتار بوده که از این میزان حدود ۸۰ درصد اراضی ملی و 5/5 میلیون هکتار آن دارای اقلیم بیابانی است که 5/2 میلیون هکتار مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی و یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کانون‌های بحرانی است.
علی شکاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اعتبارات تخصیصی پاسخگوی نیاز استان برای اجرای عملیات بیابان‌زدایی با توجه به حجم گرد و غبار، بیابان‌زایی و... نیست، اظهار کرد: تنها برای ۲۱۰هزار هکتار اجرای عملیات بیابان‌زدایی در سرخس که با پدیده گرد و غبار دست‌وپنجه نرم می‌کند 7/1 همت اعتبار لازم است تا این سطح کنترل شود. از این رو ما به میزان اعتبارات تخصیصی عملیات اجرا می‌کنیم نه به ‌قدر نیاز برای حفاظت از منابع طبیعی.
وی ادامه داد: همواره به‌ تناسب اعتبار تخصیصی، اقدام‌های اجرایی صورت می‌گیرد به ‌طوری‌ که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار عملیات بیابان‌زدایی داریم.
شکاری در خصوص میزان اعتبارات امسال برای اجرای عملیات بیابان‌زدایی گفت: مجموع اعتبار ملی و استانی برای اجرای این عملیات در استان ۳۷ میلیارد تومان و سطوح تعهدی ما در حوزه‌های نهال‌کاری، مدیریت رواناب و حفاظت و قرق در قالب عملیات احیایی، اصلاحی و مدیریتی است که به میزان اعتبارات، عملیات بیابان‌زدایی بر اساس نرم‌های فهرست‌بها اجرا می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه