اجرای قوانین معطل‌مانده تکلیف ماست

اجرای قوانین معطل‌مانده تکلیف ماست


سخنگوی دولت روز گذشته گفت: دولت وقتی شروع به کار کرد، مهلت اجرای برنامه ششم توسعه تمام شده بود. البته بعد‌ها این مهلت تمدید شد، اما بخش زیادی از تکالیف برنامه را این دولت اجرا کرد. بهادری جهرمی تأکید کرد: جهاد اجرای قوانین معطل مانده، تکلیف شرعی ماست، چون حق مردم و دینی است که گردن ما مانده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه