مبعث، کلاس درس پیامبراکرم(ص) است

مبعث، کلاس درس پیامبراکرم(ص) است


خاستگاه مبعث حقیقت ذات بشر است که از «نفخت فیه من روحی» نشأت گرفته و با «اقرأ باسم ربک» آغازیدن می‌گیرد و با «ارجعی الی ربک» به منتهی می‌رسد.
رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق»، برانگیختگی و انگیزش، تخَلُّق به اخلاق الهی است. تخلّق به اخلاق ربوبی در ابعاد وجودیِ فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در گرو تغییر سبک زندگی و خُلق‌و‌خوی به سبک زندگی نبوی و خُلق‌وخوی محمدی است. سبک زندگی نبوی و خُلق‌وخوی محمدی تجلی خُلقِ عظیم است.
 مبعث، کلاس درس رسول(ص) و بعثت، دانشگاه معرفت است. کتاب این کلاس و دانشگاه، قرآن کریم است که همه و همه برای احیای انسان و انسانیت آمده‌اند و این‌ها پیام‌آور رحمت عامه الهی برای مخلوقات هستند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه