2 بهمن

2 بهمن


​​​​​​​تحریم رفراندوم انقلاب سفید شاه ازسوی امام‌خمینی(ره) در سال 1341 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه