دفتر منطقه آزاد دوغارون در اداره کل گمرک دوغارون راه‌اندازی می‌شود

دفتر منطقه آزاد دوغارون در اداره کل گمرک دوغارون راه‌اندازی می‌شود


محسن پوراحمدی مدیر اجرای منطقه آزاد دوغارون گفت: با حضور مدیرکل نظارت گمرکات استان خراسان رضوی در مرز دوغارون و با همکاری  مدیر کل گمرک دوغارون بخشی از ساختمان گمرک به منظور استقرار د‌فتر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون در نظر گرفته شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه