حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد 

 حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد 


علیرضا عزیزی معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، گشایشی در موضوع دریافت و تمدید کارت بازرگانی صورت گرفت و در همین راستا، شرط ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی حذف شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه