دانشگر استقلال را محکوم کرد

دانشگر استقلال را محکوم کرد


در پی شکایت محمد دانشگر از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۸۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۵ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۵۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹ میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۲۰ ریال قرار رد صادر کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه