28 دی

28 دی


​​​​​​​افتتاح پتروشیمی اصفهان در سال 1371

برچسب ها :
ارسال دیدگاه