مشکل انسان در انصافش است 

مشکل انسان در انصافش است 


مشکل انسان در انصافش است! انسان هرچه بی‌انصافی کند، بی‌انصاف‌تر می‌شود. هر چه انصاف را رعایت کند، با انصاف‌تر می‌شود. اولین مرحله انصاف این است که آدم اعتراف کند.
مثلاً همسرتان در خانه کار می‌کند، درست است؟ خب از او تشکر کن! طلبکارش که نیستی! یک چیزی پخته؛ بعضی‌ها می‌گویند این جایش سوخته، آنجایش این جوری است... هی بهانه می‌گیرد. این بی‌انصاف است. بی‌انصاف‌تر می‌شود.
اگر با بچه‌تان بی‌انصافی بکنید، بعد خودتان بی‌انصاف‌تر می‌شوید. انسان اگر با رفیقش بی‌انصافی کند، بی‌انصاف می‌شود. با کارمندش بی‌انصافی کند، بی‌انصاف می‌شود. 
حتی  با گربه حیاط خانه‌اش بی‌انصافی کند، بی‌انصاف خواهد شد. اگر ندهی، بی‌انصافی کرده‌ای. وقتی بی‌انصاف شدید، کار به جایی می‌رسد که انسان می‌گوید این دستگاه عالَم، صاحب ندارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه