در مرحله طراحی مفهومی بالگرد بومی هستیم

در مرحله طراحی مفهومی بالگرد بومی هستیم


امیرمحمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص ساخت بالگرد ملی بیان کرد: در مرحله طراحی مفهومی ساخت بالگرد ملی یا بومی هستیم. در زمینه تعمیرات اساسی بالگردها، در حوزه شرقی و غربی در حال انجام کار هستیم و هیچ مشکلی در تعمیرات اساسی نداریم. ساخت بالگرد ملی در حقیقت دستیابی به این فناوری است که بتوانیم ابتدا در تعمیرات و ساختن قطعات همه بخش‌های بالگرد اقدام کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه