ضرورت تشکیل هسته گزینش در دستگاه‌های اجرایی استان

 ضرورت تشکیل هسته گزینش در دستگاه‌های اجرایی استان


استاندار خراسان جنوبی گفت: تشکیل هسته گزینش در همه دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است تا با نگاه انقلابی، دلسوزانه و مخلصانه بتوان هوشمندانه و بر پایه وجدان کاری افراد دارای صلاحیت را گزینش کرد.
به گزارش ایرنا، جواد قناعت در دیدار کارگزاران گزینش دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: هسته‌های گزینش باید به دور از نگاه‌های افراط و تفریطی به انتخاب افراد در پست‌ها و مسئولیت‌های اداری بپردازند.
وی با اشاره به ضربه‌ای که نگاه‌های افراطی و تفریطی به کشور زده است، ادامه داد: چنین نگاه‌هایی موجب گزینش غیر اصولی، غیر شرعی و غیر علمی افراد شد و از این لحاظ شاهد حضور افرادی در مجامع مختلف هستیم که با تفکرات غربگرایانه به دنبال زیر سؤال بردن ولایت و رهبری هستند. استاندار خراسان جنوبی افزود: البته در استان گزارش خلاف از بحث‌های گزینش نداشته‌ایم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه