خداوند شما را نیافریده که جهنمی باشید

خداوند شما را نیافریده که جهنمی باشید


ما شب و روز خودمان را در این نظام احسن الهی می‌سازیم. ببینید چگونه خودتان را می‌سازید. اعمال شما اینجا ملکاتی می‌شوند که بذر صورساز آنجا هستند. حرکات ما، حرف‌های ما، خوراک‌های ما و نیات ما در اینجا و در این رَحم عالم طبیعت و این ملکاتی که اینجا گرد آورده‌ایم، در ما انباشته و همه سبز می‌شوند.  به دیگران کاری نداشته باشید. بدانید هر کسی میهمان سفره خودش است. ببینید خود چه بذرهایی کاشته‌اید.
می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً» آمده‌اند شما را بیم بدهند از عاقبت وخیم بدکاران که خودتان را گرگ نسازید، خودتان را حیوانات نسازید، خودتان را جهنم نسازید.
خداوند شما را نیافرید که جهنمی باشید، که «و اذا الوحوش حشرت» در مورد شما صادق باشد. خداوند شما را انسان آفریده تا به شما بشارت بدهد از عواقب خوشتان و بیم بدهد از عواقب اعمال بدتان. هیچ‌ کس کسی را نکوهش نکند مگر خودش را و بداند هر کسی میهمان سفره خودش است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه