18 آذر

18 آذر


​​​​​​​ اعتراف سازمان ملل به جنایات صدام علیه ایران در سال 1370

برچسب ها :
ارسال دیدگاه