بسترسازی درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور

بسترسازی درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور

طوسی  


​​​​​​​غلامعلی پور،  کارشناس انرژی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی از اطمینان بالایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: در بودجه امسال حدود 30درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نشد. بخشی از این کاستی به دلیل قیمت نفت بود، ما مبلغی را پیش‌بینی کردیم که نتوانستیم نفت را با آن قیمت بفروشیم. از طرف دیگر، میزان فروش نیز در این امر اثرگذار بود. 
این موضوع اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند. وی ادامه داد: در بودجه‌ سال آینده عمده درآمدهای دولت به بحث مالیات متکی شده است و این تصمیم رو به جلویی است. ما در نهایت باید به این سمت حرکت کنیم که از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه تا حد امکان بکاهیم و بر درآمدهای پایداری مانند مالیات تکیه کنیم. 
غلامعلی پور افزود: در دولت فعلی این اتفاق افتاده است و در بودجه1403 شاهد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هستیم. 
وی ادامه داد: اتکا به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، سرمایه اجتماعی دولت‌ها را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. همچنین وصول درآمدهای مالیاتی با دشواری‌هایی روبه‌رو است. اما راه درست همین است که تا حد امکان از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بکاهیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه