همه در فکر مردم باشید

همه در فکر مردم باشید


همه در فکر مردم باشید. این‌ها بنده‌های خدا هستند. این‌هایی که در مرزها دارند کشته‌ می‌شوند و این‌هایی که گرفتار اوضاع جنگ هستند و آواره شدند و در این زمین‌ها و چادرها بدون همه چیز دارند زندگی می‌کنند، این‌ها بنده‌های خدا هستند و از من افضل‌اند و محتمل است که از شماها هم افضل باشند. چرا ما به فکر آن‌ها نباشیم؟ فکر نجات امت نباشیم؟ چرا یک ذره از آن چیزی که در دل انبیا بود در دل ما نباشد: فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ،  شاید تو می‌خواهی خودت را هلاک کنی! غصه می‌خورد از بس برای این مردم. غصه پیغمبر برای این کفار بود، این کفار! غصه می‌خورد که این‌ها نمی‌فهمند دارند چه می‌کنند. این‌ها دارند برای خودشان جهنم می‌سازند. چرا ما یک ذره، یک بارقه کوچکی از این نفس‌های مطمئنه شریف در قلبمان نباشد که برای این امت کار بکنیم، نه برای خودمان؟ اگر همه کوشش کنید که برای امت کار بکنید، همه چیز اصلاح می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه