نعم العون الصمت في مواطن كثيره‏ و إن كنت فصيحا 

نعم العون الصمت في مواطن كثيره‏ و إن كنت فصيحا 


در بسيارى جاها، خاموشى، ياورى نيكو است؛ هرچند سخنور باشى.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه