جدول 8797

جدول 8797


​​​​​​​افقی:

 1. هفتادوسه تا به آن بیفزایید ، سیستم پیشرفته موشکی بومی ایرانی است 2. پارچه پنبه‌ای ارزان قیمت - التیام 
3. گرمای شدید – بخش پایینی پیراهن – توستر – نشان جمع 4. بازی فرنگی – ضمیر درون – نومید - دارایی 5. پول واحد اتحادیه اروپایی – از انواع روغن خوراکی - پیامبری 6. ابزار ردزنی – مادر باران - وسطی 7. صوت ندا – طول – از لوازم تحریر 8. از انواع بستنی – پسر جنگل 9. برج کبوتر – لبخندزنان - دریا 10. از انواع کولیس – نهی از بردن – از انواع تصاعد ریاضیاتی 11. بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا ملقب به بودای کوچک - پرنده ترازونشین - پزشک 12. خداوند – صدای بلند موسیقایی- صدمترمربع - یکصدویازده 13. قدم یکپا – افراد یک کشور – خودرو حمل مایعات – حرف مکرر 14. شهری نفتی در عراق- سرزنشگر 15. بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که این فصل به جمع بازیکنان ذوب‌آهن اصفهان پیوست

عمودی:
 1. وسواس زیاد به خرج دادن – از انواع نور خودرو 2. زمین‎‌دار بزرگ – شاخه‌ای از اتومبیلرانی که با اتومبیل‌های مخصوص جاده انجام می‌شود 
3. سرنیزه – عضوی از دستگاه گوارش – از علوفه‌ها - قلیل 4. گندم سوده – شاخه‌ای از ورزش کاراته – مخفف من‌را 5. سوغاتی مشهد – خرده چوب و آهن و امثال آن – کشف زکریای رازی 6. دریاچه‌ای در سیستان و بلوچستان – پول خرد مهاراجه – برنج نکوبیده 
7. چه بسیار – اسباب سرگرمی کودکان – واحد سرعت باد – ویتامین جدولی 8 . در این منزل اهل وفایی ... - حیران 9. صفحه اینترنتی – ماده بیهوشی – قارچ – شیمی کربن 10. آزادی – برگشتن - خباز 11. پوست برنج و جو – محل علم‌آموزی – پله اتوبوس 12. ذره باردار شیمیایی – دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان با نام کوچک پیام - تیراندازی 13. عدد قرن – روز نباشد – پیشوندی معادل ده - نفس خسته 14. آسیاب خانگی – جایی که نی فراوان روییده باشد 15. دریایی در اروپا که به صورت مصنوعی به دریای شمال و دریای سفید وصل شده است– از اقمار اورانوس

برچسب ها :
ارسال دیدگاه