احسان ارکانی/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

احسان ارکانی/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس


​​​​​​​در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، انداختن توپ این تصمیم‌گیری به زمین مجلس، دادن آدرس اشتباهی است و دولت خودش در لایحه برنامه و لایحه بودجه به دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است.
نخست تا دو سال آینده هیچ تغییری در سنوات بازنشستگی کارگران و کارمندان رخ نخواهد داد. دوم، پس از دو سال، روند افزایش سنوات بازنشستگی به شکل پلکانی صورت گرفته است حال آنکه دولت به دنبال اجرای یکسان افزایش دو ساله سنوات برای همه از هم‌اکنون بود. سوم، در مقابل این افزایش سنوات بازنشستگی، مجلس با وجود مخالفت دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا 90درصد حقوق دریافتی شاغلان را پیش‌بینی کرده که با همه بار سنگین مالی، دستاورد مهمی در مجلس یازدهم است که نباید نادیده گرفته شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه