سقف پرداخت حقوق برداشته نشده است

سقف پرداخت حقوق برداشته نشده است


سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: مصوبه امروز (روز گذشته) مجلس اشاره‌ای به سقف حقوق ندارد بلکه نمایندگان تأکید کردند حقوق کارکنان دولت، اعضای هیئت علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوط باشد. محسن زنگنه روز گذشته گفت: در مصوبه مجلس درخصوص حقوق‌ها هیچ اشاره‌ای به برداشتن یا گذاشتن سقف و یا تصمیم تازه‌ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت، نیروهای مسلح، اعضای هیئت علمی و قضات گرفته نشد بلکه مجلس تأکید کرد حقوق کارکنان دولت، اعضای هیئت علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوط و در سقف همان‌ها باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه