محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران


​​​​​​​در کشورهای توسعه‌یافته عملکرد پزشکان و پرستاران از طریق سیستم گزارش‌دهی بررسی می‌شود. به این ترتیب اگر یک پرستار خطا کند، گزارش می‌شود تا مشخص شود خطای وی چه خسارتی به بیمار وارد کرده است. با این حال با پرستار برخورد نمی‌کنند بلکه دلیل خطای او را بررسی می‌کنند؛ اگر حقوق پرستار کم باشد یا مشکل خانوادگی داشته باشد به وی برای حل مشکل کمک می‌کنند. البته ما سیستم گزارش‌دهی خطای پرستاران را نداریم اما اگر هم پرستاری خطا داشته باشد، تلاش می‌کنند آن را گزارش نکنند چون در صورت گزارش خطا، او با برخورد تند مسئولان و سوپروایزر و رئیس بخش مواجه می‌شود که در نهایت یا قرارداد پرستار تمدید نمی‌شود یا کارانه وی کسر و یا توبیخ در پرونده‌اش درج می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه