«گلستان» یک گنجینه است

«گلستان» یک گنجینه است


اسماعیل امینی درباره اهمیت سعدی و توجه به گلستان گفت: امروزه شاهدیم گاهی اهمیت زبان فارسی که با هویت و گذشته ما گره خورده به درستی درک نشده و به خوبی به آن ارج نهاده نمی‌شود که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.گلستان در قرن هفتم در دوره‌ای که زبان فارسی در نثر رو به انحطاط بود، نوشته شده است. کتاب‌های آن زمان پر از تکلف بوده و سعدی با نوشتن گلستان گونه‌ای از زبان فارسی را آفرید و این اعجاز او است و دریغا که نمی‌دانیم گلستان یک گنجینه است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه