آرزوی من

آرزوی من


آرزوی من این است جایی را داشته باشم برای بچه‌های بازمانده از تحصیل تا دو کارکرد داشته باشد، هم به آن‌ها سواد یاد بدهم و هم در کنار آن، شغلی یاد بگیرند تا بتوانند گلیم خودشان را از آب بکشند و کمکی برای خانواده‌ها باشند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه