۶۱ درصد موفقیت در دانشگاه‌ها مربوط به خانم‌هاست

۶۱ درصد موفقیت در دانشگاه‌ها مربوط به خانم‌هاست


به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه همواره خانم‌ها در اولویت آموزش قرار می‌گیرند، گفت: ۶۱درصد موفقیت در دانشگاه‌ها مربوط به خانم‌هاست. دختران نوجوان و جوان سال گذشته در طرح «آذر» که در خصوص آموزش زنان روستایی بود به تعدادی از زنان عشایر سواد یاد دادند. این طرح موفق به همت دختران نوجوان انجام گرفت. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه