غلامحسین رحیمی/ معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت علوم

غلامحسین رحیمی/ معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت علوم


​​​​​​​هر نهاد علمی باید دارای سه مؤلفه ذاتی دانش، روش و منش باشد؛ اما این منش است که معمولاً به دانش تجربی، دانش طبیعی و اخلاق پیوند می‌خورد و نظام‌های علمی جوامع را از یکدیگر متمایز می‌کند و همین باید نقطه شروع نظام آموزش عالی در حرکت به سمت دانشگاه حکمت‌بنیان باشد. 
این سه مؤلفه را باید به عنوان سه مؤلفه ذاتی تلقی و یکپارچه کنیم، چون در این صورت از آن «حکمت» بیرون می‌آید. در واقع باید دانش ما با روش و منشمان پیوند بخورد تا مجموعه‌ای با هویت یگانه بسازیم. در این صورت می‌توانیم به سمت دانشگاه حکمت‌بنیان حرکت کنیم. البته راه بسیار دشواری است چون علاوه بر ذهن‌های خلاق، تجربه زیادی از وضعیت فعلی را می‌طلبد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه