ظرفیت 5هزارو600 کیلومتر نوار ساحلی برای توسعه دریامحور

ظرفیت 5هزارو600 کیلومتر نوار ساحلی برای توسعه دریامحور


عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های دریامحور از سوی رهبرمعظم انقلاب گفـت: وجود 5هزارو600 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (40 درصد مرزهای کشور) ظرفیت بسیار مناسب برای بهره‌گیری از اقتصاد دریامحور به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصادی است که تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و باید پرورش یابد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه